Livet i bigården i august 2008 (det nyeste øverst)

Menu biavl
Menu året i bigården.

August.

I denne månede skal der høstes honning, det nåede jeg ikke i juli.
Efter høsten skal alle stader gennemgåes for kontrol af om der er honning nok til at de kan klare sig vinteren over..
Tilsidst skal der bekæmpes varroamider med myresyre.

August måned er slut.

Der er blevet høstet honning og fyldt på glas.
Alle familier er blevet gennemgået. Yngellejet blev kontroleret, jeg har sikret mig at der er honning nok i staderne til vinteren.
Der er blevet varroabehandlet med myresyre.

26. august 26. august
Det er tid til varroa bekæmpelse. Der fyldes myresyre på Nassenheim fordamperene. Den høstede honning er klar til at blive fyldt på glas.

21. august 21. august
En flot tavle med yngel fra en ung dronning. Billede taget under gennemgangen af staderne.

18. august 21. august
Ved gennemgangen af staderne efterlod jeg plads til tavlen med nassenheimerfordamperen i det øverste magasin. De bliver i år overvintret på 2 magasiner. Inde i bipavileonen var der heletiden bier, der summede omkring de tomme tavler jeg samlede der.

18. august 18. august
Efter endt høst blev alle stader gennemgået for kontrol af om der var honning nok tilbage at overvintre på.
I stadet med min 4 år gamle dronning fandt jeg hende på en tavle med en dronningeselle hvoraf det kunne ses at der var krøbet en dronning.
Og ganske rigtig der var en dronning mere i kassen. Hun gik på en anden tavle og var svær at få til at sidde stille så jeg kunne fotografere.

11. august 11. august
Der er klargjort til at høste fra flere stader. Efter at der er høstet fra en tre stader, er der bier overalt der vil røve.

5. august 5. august
Den sidste honninghøst er gået igang. Honningen er heldigvis ret lind, og går let ud af tavlerne og igennem sierne.

Tip en ven: