Livet i bigården i februar 2008 (det nyeste øverst)

Menu biavl
Menu året i bigården.

Februar.

Februar bliver også en måned hvor der kigges lidt til kasserne og pusles lidt med hjemmesiden.

Februar måned er slut.

Jeg besøgte min niece i det vestjyske og fik set hendes bigaard.
Jeg fandt en død familie, den var sultet ihjel.
Jeg har kigget lidt på hjemmesiden.
Sidst på måneden er der sikre forårsteg med mange forskellige blomster. Ja selv pilen er lige på vippen til at give pollen.

18.februar 19.februar
En bifamilie der er død af sult. Jeg har åbenbart ikke haft tjek på om denne familie fik foder nok. På besøg i det vestjyske hos min niece Charlotte, hvis bigår besigtiges. Den så meget nydelig ud.

8.februar 8.februar
Den milde vinter giver dage hvor bierne er ude og rense sig. De har klatter på taget af stadet eller ude omkring. Her er renselsen forgået lidt panisk, men dog uden for stadet. Et tegn på at alting ikker er helt ok, det var også en af de stader der drillede under indvintringen.

4.februar 4.februar
Midt på formidagen først i måneden Der var køligt og rim fra nattefrosten.

Tip en ven: