Aflæggere - småfamilier.

Menu biavl

Det er hvert år nødvendig at lave et antal småfamilier, til brug ved indkøb af dronninger eller bare til forøgelse af antallet af bifamilier.
Der går hvert år et antal bifamilier til af forskellige grunde. De fleste tabes om vinteren hvor mange svagheder i familien kan blive fatal. Det kan være dårlig/ubefrugtet dronning, sygdom, for lidt foder, for mange varroamider eller vind og vejr.

Aflægger med få bier Aflægger med mange bier
En  aflægger  skal indeholde rigelig med bier, her er klart for få. Når aflæggeren er færdiglavet skal den se sådan ud, der skal være mange bier.

Det tidspunkt jeg finder bedst til fremstilling af småfamilier er den første uge i juli. Her er familierne stærke og kan uden problemer undvære de tavler der går til den nye familie.
Jeg anvender oftest de nye aflæggerkasser til 6 rammer som er kommet på markedet. De kan indeholde 6 rammer af næsten alle rammemål .

Tavle med dronningecelle. Dronning på tavle.
En måde at sikre sig på, at aflæggeren får en dronning hurtig, er ved at give den en tavle med en  dronningecelle . Det kan være en  skiftecelle  eller  sværmcelle . Man kan også lade den beholde den gamle dronning, eller tilsætte en indkøbt dronning. Det er bedst for aflæggeren, at der kommer gang i yngel produktionen hurtig.

Hver småfamilie bliver lavet af 3 yngeltavler, samt 3 tavler med pollen og foder. Da ingen tavler er 100 % enten det ene eller det andet er udgangspunktet at der ca. samlet skal være 3 tavler yngel, 2 tavler foder og 1 tavle  pollen . Alle tavler overføres med de bier der sidder på tavlerne.
Det er meget vigtig at sikre sig at der er bier nok med over, tavlerne skal være godt fyldt med bier. Hvis antallet af bier på tavlerne ikke er stort nok rystes bier fra 1 til 2 tavler yderligere ned i aflæggeren.
Det første døgn efter at familien er lavet, holdes der godt øje med om der er bier nok, da en del af de bier man har givet aflæggeren vil flyve tilbage til stadet hvor de kom fra. Er der ikke bier nok, kan de ikke holde alt ynglen varm, og den del de forlader vil derfor dø.

Bisværm. Aflæggere.
En  sværm er biernes egen måde at lave en "aflægger" på. En sværm er det bedste udgangspunkt for dannelsen af en ny fammilie. Aflæggerene er lavet og står på en lang stribe. Det er vigtigt at holde øje med, om de bliver udsat for røveri fra andre bifamilier.

Man kan enten lade dronningen blive i moderfamilien, eller lade aflæggeren få den. Skal småfamilien ikke bruges til indkøbte dronninger, får den normalt dronningen, da det vil være en hjælp for den og moderfammilien kan hurtig lave en ny.

Tip en ven: