Bisværme.

Menu biavl

På denne årstid, fra midt i maj til først i juli,  sværmer  bierne, og det hænder, at man løber ind i en  bisværm .
Når en bifamilie når en vis størrelse, udløses der en trang til sværmning, bierne begynder at bygge  dronningeceller . Det er biernes måde at øge antallet af familier på, da der jo især om vinteren går nogle familier til.
Bierne bygger nogle få celler daglig, indtil de har omkring 20 dronningeceller. 3 dage efter, at bidronningen har lagt et æg i en celle, klækkes larven.  Ammebierne  fodrer nu larven med  Gélé Royale , som er et specielt foder, som bierne danner til larver, som de vil gøre til dronninger. Efter 4 til 5 dage lukker bierne cellen, og larven går ind i puppestadiet.
Når bierne har lukket den første dronningecelle, er de klar til at sværme. Den første dag med rimelig godt vejr midt på dagen letter så den første sværm. Det er den gamle dronning med knap halvdelen af bierne i stadet, eller et sted mellem 10.000 og 20.000 bier.

Førstegangs sværm fra 2004
Stor sværm fra sommeren 2004. Sværmen sidder i en behagelig højde lige til at fange.

Sværmen sætter sig på en gren i et træ nær det stade, som de er lettet fra. Herfra udsender den  spejderbier , der skal finde en ny bolig til dem. Når spejderbierne er enige om, hvor den bedste bolig er, letter bierne for at flyve derhen. Det tager nogen tid for spejderbierne, og de finder måske ikke en egnet bolig. Bisværmen letter så for at flyve til et andet område for at søge efter bolig.
Det naturlige sted for bisværme at søge bolig er i hule træer, men dem findes der ikke mange af i vores tidsalder hvor træer fældes, når de når en vis alder eller størrelse. Derfor finder bierne bolig i alle mulige hulrum, de finder i deres søgen, eller bare på en gren, hvor de begynder at bygge. Mange sværme finder bolig i hulrum i huse, og kan derfor være generende for de mennesker, der bor der.
Hjemme i stadet er de nye dronninger efter puppestadiet, som varer 8 til 9 døgn, klar til at forlade deres celler. Bierne lader dem løbe ud én af gangen. Enten sværmer den udløbende dronning, eller også går den i gang med at åbne de andre dronningeceller i siden og dræbe den dronning, der er deri. Herved bliver hun den ny dronning i stadet.
Det er forskelligt, hvor mange sværme et stade udsender, og det afhænger af mange ting, bl.a. arvelige forhold. Sværmene bliver mindre og mindre.

Bisværmmen er ved at gå ind i bistadde
Bisværmen er på vej ind i et  Lavnormal  bistadde. Sværmen blev senere fordelt i de to stader vist på billedet. Det stadde der ikke havde en dronning fik tilsat en. Staderne tilhørte en nybegynder der her fik sine første familier.

Bisværme er meget fredelige, bierne koncentrerer sig kun om at følge dronningen indtil, der er fundet en anden bolig.
Er man så uheldig at løbe direkte ind i en sværm, er det bedste at stå stille, eller at bevæge sig langsom, til den er væk.
Finder man en sværm hængende i et træ i haven, skal man bare lade den være i fred. Den vil sandsynligvis lette efter en tid.
Er man generet af en bisværm, kan man normalt få hjælp af biavlere til at få den fjernet. Den letteste måde er, at gå ind på: Danmarks Biavlerforenings hjemmeside  Bisværme-Sværmhenterliste.
Man kan også henvende sig til den lokale biavlerforening.
En tredje mulighed er at fange sværmen og begynde som biavler. Der er mange, der begynder som biavler i disse år, og hjælp til, hvordan man gør det, kan altid fås i den lokale biavlerforening, hvoraf mange holder begynderkursus en gang om året.
Links til biavlerforeninger.

Bisværm juni 2007.


Den 3. juni 2007, ca. kl. 10 kom jeg op i bigården. Kort efter lettede der en sværm fra stade nr. 15.
Jeg havde kameraet med og tog nogle billeder af sværmen, der gik ud, og jeg blev ret hurtig klar over, at den ville sætte sig på en gren i en hvidtjørn lige foran stadet.
Jeg tog flere billeder og gjorde mit udstyr klar, så jeg kunne fange sværmen. Der gik en tid inden de sidste bier forlod stadet, til bierne havde samlet sig i træet, omkring 20 minutter.

Klik på billedet og få det i stor størrelse  Klik på billedet og få det i stor størrelse 
Bisværm ved at forlade stadet. Luften er hurtig fyldt med bier.

Bierne begyndte at sætte sig på en gren, men efter ca. 15 minutter dannede der sig en klynge mere på en gren lige under den første klynge. Det kunne være den samme sværm, der bare satte sig på to grene, eller endnu en sværm, der var lettet fra et andet stade. Jeg var i tvivl og gjorde endnu et stade klar til at huse en sværm.
Planen var at huse den største klynge i et magasin fra et opstablingsstade og den lille klynge i et trugstade 20 m derfra. Det stod klar til at modtage en sværm.

Klik på billedet og få det i stor størrelse  Klik på billedet og få det i stor størrelse 
De første bier er ved at sætte sig. Sværmen er ved at samle sig ved grenen.

Da næsten alle bier havde sat sig, blev begge sværmene sprayet med vand fra min forstøver, og den lille klynge rystet ned i min bikube. Den blev båret om til trugstadet og rystet ud på en flamingoplade, der forlængede flyvebrættet.
Jeg observerede ret hurtigt dronningen, som var gullig, og forsøgte at give hende en spray vand og dirigere hende hen til flyvesprækken. Det lykkedes ikke, hun lettede og fløj sin vej.

Klik på billedet og få det i stor størrelse  Klik på billedet og få det i stor størrelse 
Klyngen er ved at tage form. Fem minutter senere.

Jeg gik nu tilbage til den store klynge og rystede den ned i kuben og hældte den ud foran opstablingsstadet, der var placeret lige under. Her begyndte bierne villigt at gå ind i stadet.
Jeg vente tilbage til trugstadet, for at se hvordan det gik der, og så nu en mørk dronning, der kravlede rundt på flyvebrættet. Der var altså to dronninger i den lille klynge. Hun fik en spray vand og blev dirigeret ind af flyvesprækken, hvilket lykkedes.

Klik på billedet og få det i stor størrelse  Klik på billedet og få det i stor størrelse 
Sværmen lidt på afstand så man kan se bigården. Endnu en klynge bier har dannet sig.

Jeg gik over til opstablingsstadet for at se, hvordan det gik der. Der havde samlet sig en del bier igen, der hvor den store klynge havde siddet. De blev rystet ned i kuben og derefter hældt ud foran opstablingsstadet.
Så smuttede jeg igen tilbage til trugstadet for at se, hvordan det gik der. Den mørke dronning var smuttet ud på flyvebrættet igen. Hun fik lidt mere vand og blev jaget ind af flyvesprækken igen.
Det gik ikke længe inden hun kom ud igen, og jeg fik mistanke til at den gullige dronning eventuel var inde i trugstadet. Jeg åbnede op og kiggede ind på tavlerne og ganske rigtig, hun løb rundt på en tavle derinde.

Klik på billedet og få det i stor størrelse  Klik på billedet og få det i stor størrelse 
De to klynger set fra en anden vinkel. Et billede taget lige efter at den lille klynge blev sprayet med vand. Man ser den gulige dronning på klyngen. Det var først da jeg så billederne på computeren at jeg så hende.

En dronning i et stade var nok, så jeg snuppede den mørke dronning ved den ene vinge og bar hende over til opstablingsstadet og satte hende foran flyvesprækken der. Hun smuttede straks ind.
Efter en tid havde alle bierne fra sværmene enten søgt til trugstadet eller opstablingen og var gået ind, eller stod uden for sprækken og signalerede med duftkirtlen.

Klik på billedet og få det i stor størrelse  Klik på billedet og få det i stor størrelse 
Den mørke dronning på trugstadets flyvebræt. Den store sværm på vej ind i opstablingsstadet.

Der må have været to sværme, den første jeg så gå ud og som var en førstegangs sværm, og så en sværm fra en anden kasse, som jeg ikke så gå ud, da jeg var optaget af at observere den første.
Hvilken dronning der kom hvorfra, og hvorfor de begge var i den lille klynge er ikke til at sige.
Måske endte de ikke hos deres egen sværm?

Tip en ven: