Livet i bigården i december 2007 (det nyeste øverst)

Menu biavl
Menu året i bigården.

2007 er slut.

Det lykkedes at få produceret flere bifamilier hen over sommeren, især fordi mine bier sværmede meget i år.
Hjemmesiden har fået et afsnit med biplanter, som hen over de næste år udvides. Der er også kommet lidt andet med på hjemmesiden.
Der er igen bistade inde i pavilionen. Der skal dog skiftes mere træ ved glaspartierne.
Der er startet flere mjød balloner op, men det blev ikke til tapning i 2007.
Honning prisen har være uændret igennem 2007, som jeg ser det. Jeg vil derfor fortsat holde en meget rimelig pris på den honning jeg sælger fra staldøren for at øge min markedsandel.

December.

December bliver en stille måned, men der skal også arbejdes på hjemmesiden.

December måned er slut.

Ja det blev en meget stille måned. Jeg er dog ved at have lidt klar til hjemmesiden.

26. december 26. december
Der er stadig liv i eksperimentet, men bierne er meget urolig hvilket klart viser at der er noget galt. Straks det er lidt lunt og vindstille er der bier ude at flyve.

18. december 26. december
Bigården midt på måneden. Med lavtstående sol sidst i december.

8. december 8. december
Et kig inde i bipavilion. Fra en anden vinkel.  Magasinkasserne  til højre indeholder de nyvaskede  rammer .

Tip en ven: