Dronninge køb.

Menu biavl

Man kan sagtens drive biavl uden at købe dronninger. Man slipper for arbejdet med at indføre dronningerne i ens familier og sparer pengene for dronningerne.
Har man en god stamme fra starten af  landracen som den bl.a. kaldes kan det køre i mange år. Ens bier kan sagtens være rimelig fredelig og produktive, med de bliver uden tvivl mere  sværm villige  med årene.

Forsendelses kuverten med bidronninger er ankommet. Bidronninger i forsendelsesbure.
Kuverten med de nye dronninger er ankommet på den aftalte dag. Postbudet ser altid lidt nervøs ud når han kommer med en forsendelse, de brummer nemlig noget. Det første man bør gøre er at give bierne i  indføringsburene  noget vand. Et par dråber til hver bur med en finger, og de brummer ikke mere.

Køber man dronninger får man normal bier med de egenskaber som dronningeavleren stiller en i udsigt, det vil sige dronninger der giver fredelige, produktive og  sværmtræge bier. Dronningeavleren kan også have taget andre egenskaber med i sin avl som f.eks. varroaresistens,  tavlefasthed , sygdomsresistens, mm.
Min erfaring med de dronninger jeg har købt er at de i rimelig grad levede op til forventningerne.
I de mere en 10 år jeg fik mine dronninger fra Helge Støve, blev jeg sparret for meget arbejde da jeg næsten ingen sværme havde, og fik en del arbejde med at bjerge et godt honningudbytte.

De ti forsendelses burer med dronninger. Dronninge nødceller.
Forsendelsen indeholdt dronninger fra 3 forskellige  linier  benævnt 022, 018 og 169. Det lille øje på indføringsburet er til at stikke en tændstik eller lignende igennem, så buret kan hænges ned mellem to  Tavler . Inden dronningerne tilsættes, kontroleres aflæggerene for  dronningeceller . Eventuelle dronningeceller ødelægges.Ved samme lejlighed kontroleres naturligvis også for om der skulle være en ung dronning i stadet eller æg i cellerne.

Jeg køber normalt nogle nye dronninger hver år. Jeg finder det nødvendig, da jeg gerne vil have nogle sværm træge bier, der også kan samle noget honning.
Jeg startede helt tilbage i 1989 med at købe 2 Carnica dronninger af Helge Støve. De blev tilsat to  produktionsfamilier  i august, efter at de havde været  dronningeløse i en uge og efter kontrol for dronningeceller. Jeg så aldrig de to tilsatte dronninger mere, men fandt to umærkede dronninger i familierne ved første eftersyn næste forår.
Denne erfaring har gjort, at jeg efterfølgende kun har tilsat dronninger i små familier, hvilket er sket med rimelig succes.

Bier hilser dronning velkommen. Dronningen kan tilsættes.
Den sidste kontrol af af aflæggerens duelighed, er at lægge indføringsburet med dronningen ned på  bærelisterne . Bierne skal strømme til og udvise interesse for dronningen. Det er også en god ting at give aflæggeren en 2,5 kg blok Apifonda. Det er med til at stimulere aflæggeren. Husk at fjerne  sikringen i enden af foderklumpen på indføringsburet.

Jeg købte dronninger af Helge Støve lige indtil han døde. Det var sværmtræge, fredelige og produktive dronninger. De sidste modtog jeg i 2001.
Året efter købte jeg nogle  Carnica  dronninger fra Ober Ursel i Sydtyskland. De var produktive og fredelige, men var alt for villige til at sværme.
De sidste to år har jeg købt  Kompinationsdronninger  nede fra  Poul Erik Sørensen på Bakkegården . De ser ud til at lever op til de krav jeg har til dronninger.
I 2004 købte jeg 20 jomfruer hvoraf jeg fik 14 parret. De var tilpas sværmtræge til at jeg i 2005 købte flere, denne gang 10 befrugtede. De blev tilsat hver sin  småfamilie  som fik lov at vokse sig stor før  indvintring .
Hvad jeg gør i 2006 vil afhænge af, hvordan ændringen af Lov om biavl falder ud. Hvis afsætningsmulighederne for honning bliver væsentlig ændret, vil det muligvis kræve omlægninger i den måde jeg driver biavl på. Det kan både betyde flere eller færre køb af dronninger.

Aflæggere med nye dronninger. Aflægger over familie.
Efter at dronningen er tilsat skal familien have ro i mindst en uge. Det er vigtig for at den kan komme godt fra start. Glasset i min bipavilion er fjernet, så bierne frit kan flyve til og fra staderne. Man kan placere en aflægger mange steder også oven på andre familier. Det er en fordel hvis den senere skal overtage pladsen.Det vister er et billede fra 2004.  Trugstaderne  skulle senere flyttes.

Tip en ven: