Denne Side fortæller om hvorfra honningen kommer og hvad den består af.

Honning menuen

Det meste honning stammer fra blomster, hvor bierne har hentet det som blomster nektar . Nektaren udskilles fra blomsternes nektarier . Nogle planter har også nektarier på stængler og blade. Nektaren er blomsternes lokkemad til bierne, så de kan hjælpe planten med dens bestøvning.
I naturen samler bierne også noget, der kaldes honningdug. Honningdug er plantesaft, der udskilles af insekter, der suger på planten. Det møder vi som det fedtede lag, der er på blade med bladlus.
Planterne afgiver mest nektar, når det er varmt i vejret, og naturen ikke er tørkeramt. Vi biavlere vil helst have, at det regner om natten, og at det er tørt med solskin om dagen. For meget blæsevejr er heller ikke godt. Det lyder som fornuftig vejr ikke også!!

Mark med honningurt Kløver med honningbi
Et stykke med honningurt i min urtehave. Når honningurten blomstre summer stykke af hundreder af bier. Hvidkløver i blomst. Hvis man kigger godt efter vil man se en enkelt bi.

Nektar består af forskellige sukkerarter og vand. Endvidere er der små mængder af proteiner, enzymer, organiske syrer samt nogle mineraler. Mineralerne udgør kun en lille del af nektaren, men de har størst betydning for smag og egenskaber. Nektar har en sukkerprocent fra 5-65%.
Når bierne har behandlet nektaren i deres honningmaver , og inddampet (tørret) den i cellerne i tavlebygget , er sukkerindholdet kommet op på over 80%.
Nektaren er nu blevet til honning. De sukkerarter nektar indeholder er frugtsukker, druesukker og rørsukker. 
Sammensætningen af de forskellige sukkerarter varierer meget fra plante til plante.
 
Blomst % Frugtsukker % Druesukker % Rørsukker
Raps 43,3 54,6 2,1
Hvidkløver 13,3 16,4 70,3
Pære 41,3 54,8 3,9
Brombær 33,9 37,9 28,0
Honningens farve varierer meget, afhængig af hvilke trækkilde, der har været den primære. Rapshonning er meget lys, hvorimod lynghonning er meget mørk.
Det er også normalt sådan, at honning fra foråret er lys og honning fra sensommeren er mørkere. 
Benyttet litteratur:  Tidsskrift for Biavl 

Markblomster med bier Mælkebøtter, tjørn og pil
Markblomster med bier Mælkebøtter med piletræer og tjørn i baggrunden.

Tip en ven: