Sådan driver jeg biavl.

Menu biavl

Stade.

Jeg anvender  opstablingsstader  i hårdt presset styropor med rammemålet  Langstroth . De er af fabrikatet Kombi, Nacka, eller Swi-Bo.

Opstablingsstadde Hoffmannsramme
Langstroth stade. Her med et enkelt dadant magasin øverst, fra mit eksperiment med dette rammemål. Hoffmannsramme trådet og klar til voks. Bemærk sidelistens specielle udformning, der erstatter  omsmeltes hjørneklodser.

Jeg begyndte oprindelig med dette rammemål, og har siden prøvet  12 x 10  og  Lavnormal  i  trugstader  samt  Dadant  i opstabling. Jeg synes helt klart bedst om Langstroth. Det er et rammemål der er velegnet til opstabling.
Trugstader er uhåndterlige, da det jo er nødvendigt at flytte stader rundt i bigaarden en gang imellem. De kan normalt også kun udbygges til ca. 34 rammer hvis låget skal kunne lukkes.
Man kan også altid fange sværme direkte i et  opstablingsstade , da det med 1  magasin  kun vejer 5 kg, og så flytte det hen hvor det skal stå.
Ventilationen i et opstablingsstade er også bedre, især i dem hvor tavlerne står vinkelret på  flyvesprækken . Jeg bruger ikke ventilations åbninger øverst i stadet. De er ikke indrettet med dem og bierne klarer sig fint uden, specielt om vinteren.
Jeg anvender en plexiglasplade som dækplade øverst i alle mine stader. Det giver mig gode muligheder for at observere familien, uden at skulle skille stadet af. Det skal gøres når det er mørkt og med en lommelygte.
Det er ikke altid jeg anvender  dronningegitter . En gang imellem går jeg staderne igennem først i juli og placere så et gitter over nederste magasin, efter at jeg har placeret dronningen og de  yngeltavler , der skal indgå i  vinterlejet  i det.
Jeg bruger  hoffmannsrammer , da de er mest anvendelige i opstabling. De sikre at bierne er rimelig uforstyrrede, når man flytter rundt på stader og magasiner. De er klistret en smule mere sammen, men er stadig let at skille af.

Magasin og plexiglasdækplade. Dronningegitter.
Magasin med rammer og en dækplade af den type jeg bruger. Magasin med pålagt dronningegiter.

Aflæggerstader.

Jeg har et antal  aflæggerkasser  til 6 rammer, som jeg synes er meget anvendelige, især til de små familier, jeg laver til nyindkøbte dronninger.

Påklædning.

Jeg anvender en  heldragt  med  svulstkrave , gummistøvler, slør og handsker.
Det er let at få af og på, og sløret er hurtig hevet af hvis det skulle hænde at der kommer en bi indenfor.
Elastikkerne på benene af dragten sidder uden på støvlerne, så når jeg smider dragten er det inklusiv støvler. Så er det hele klar til at tage hurtig igen.

Aflæggerkasse. Fuld påklædt.
Aflæggerkasse der kan indeholde 6 rammer. Jeg anvender næsten altid fuld påklædning når jeg arbejder med bierne.

Gennemgang af stade.

Når jeg går i staderne anvender jeg en lang amerikansk  stadekniv ,  tavletang ,  røgpuster  (kobber) og når det er nødvendig en  bibørste . Det varierer en del, men normalt går jeg kun et stade igennem 2 - 3 gange i løbet af en sæson. Når jeg skal gå et stade igennem, placerer jeg et antal tomme magasiner i græsset ved siden af stadet, svarende til det antal magasiner stadet består af. Herefter flytter jeg magasinerne fra stadet over på dem i græsset en på hver, så kun bunden af stadet står tilbage. Den skiftes hvis den er for beskidt. På bunden placeres nu et tomt magasin, og jeg begynder at gennemgå tavlerne en for en, og sætter dem tilbage i stadet. Alt efter hvordan jeg vil have ordnet familien flytter jeg rundt på tavlerne i forhold til hvor de har siddet. Dronningen kan ikke smutte fra mig så hende finder jeg normalt. Sommetider er jeg dog ikke opmærksom nok og finder hende ikke.

Adskildt bifamilie Tavler sættes tilbage.
Bifamilien er adskildt. De tre magasiner der var står på tre tomme magasiner i græsset. Tilbagesoteringen af tavlerne kan påbegyndes.

Sværme.

Til sværmfangning anvender jeg en  sværmfangpose  og en  vandspray  model Gardena.
Hvis sværmfangposen ikke kan bruges, en stige og en  halmkube  til at ryste bierne ned i hvorefter de hældes af foran et stade.
Når en sværm er lettet fra et stade, sætter den sig altid lige i nærheden af stadet oftest på en gren.
Når jeg finder en sværm hængende i min bigaard, henter jeg et stade (bund, magasin med 10 kunsttavler, dækplade og låg), sværmfangposen, min vandspray og evt. en stige. Det er også nødvendigt med en plade eller lignende, man kan hælde bierne ud på foran stadet.

Bisværm Sværmfangposen i position.
En bisværm på en gren i rimelig højde. Sværmfangposen placeret under sværmen. Et raskt tød opaf og sværmen falder ned i posen.

Jeg stikker nu sværmfangposen ind under sværmen og får bierne rystet ned i den, lukker låget på posen og bære den hen til stadet.
Her ryster jeg bierne ud på pladen foran stadets flyvesprække. Så sprayer jeg bierne med lidt vand for at holde dem nede.
Der sker nu en af tre ting, enten løber dronningen ind i stadet sammen med de mange bier der altid gør det, hun bliver i en klump på brættet, eller hun letter og flyver op i træet igen.
Løber hun ind i stadet følger alle bier efter i løbet af en vis tid som kan vare fra 20-30 min. Hvis hun flyver tilbage til træet må man op og hente bierne igen.
Man kan være heldig og se hende løbe ind i stadet eller se hende løbe foran det, så kan man dirigere hende ind af flyvesprækken med en finger. Er hun inde i stadet er det bare at vente.
Er man ikke sikker på, hvor hun er skal man iagttage bierne. Sidder der en masse foran stadet med enden i vejret og udsender duftstoffer for at fortælle, at det er her det foregår, så er hun nok i stadet eller imellem dem.
I begyndelsen sidder der altid nogen og signalerer, holder de op er hun der ikke, hun sidder i træet eller et andet sted.
Ser man at bierne, der sidder tilbage i træer, bliver meget urolige og løber søgende rundt er hun ikke der.
Det sker at hun flyver lidt rundt, så vil man se at bierne letter og hænger i luften som en flyvende sværm, de bliver de i luften så længe hun er det. I denne situation kan det hænde sværmen smutter. Normalt sætter hun sig det samme sted som man først fandt sværmen, men det sker at hun sætter sig et andet sted endda på jorden sommetider. En ting man kan være sikker på, og det er at bierne finder hende og der hvor hun er samler de sig.

Sværmen rystet ud af pose. Kaldende bier.
Sværmen er hældt ud af påsen på brættet foran stadet. Det er nu spændende om dronningen er med, og om hun går ind i huset eller letter igen. Efter kort tid vil en del bier side og stritte med bagkroppen foran flyvesprækken. Bliver de der er hun gået ind.

Der er dog også den mulighed, at der er flere dronninger med sværmen, så er det ikke så let. Det ses tit ved at sværmen er delt i to ikke særlig sammenhængende dele.
Når man har rystet bierne af foran stadet løber en del evt. ind i stadet og bliver der og resten sidder i træet.
Det er når der løber flere nyudklækkede dronninger ud samtidig, at man ser det fænomen.

Flyvende sværm. Vand til bierne.
Bisværmen er i luften, et rimlig sikkert tegn på at dronningen også er i luften.. Mit vandingsanlæg som det ser ud. Jeg kontrollerer flydelaget en gang imellem.

Vandingsanlæg.

Det er vigtigt at bierne altid har vand til rådighed. For at sikre det har jeg et gammelt støbejernsbadekar som står under tagdryppet på min bipavillonen i god afstand af flyveretningen. Der er altid vand i den og jeg vælter badekar sidst på året når den begynder at fryse til. Jeg bruger vin propper og lega som flyde lag. Flyde laget genanvendes hvis muligt.

Tip en ven: