Livet i bigården i november 2005 (det nyeste øverst)

Menu biavl
Menu året i bigården.

Bistader i årets første sne. Bistader i aarets første sne.
29. november. 29. november.
Så er der faldet lidt sne her sidst i november. Der har været en del dage med frost i den sidste del af måneden.

Klaringsmiddel tilsættes mjødet. Klaringsmidlet skal blandes godt ind i mjødet.
24. november. 24. november.
Klaring tilsættes. Det er vigtig at få det hele spulet ud af embalagen. Klaringsmidlet består af to poser med et flydende stof. Ved en hver tilsætning er det vigtig at få stoffet blandet godt ind i  mjødet , derfor kører jeg mjødet med hæverten over i en ballon, og hælder tilbage for hver pose.

Em bifamilie er død. Tomme tavler fra bifamilie.
16. november 16. november
Den første af de familier der er  indvintret  er ikke mere. Ved en kontrol af familiens tilstand var der ingen synlige tegn på liv.  Dækpladen  blev løftet, og det viste sig at familien var død. Der lå kun en del mugne bier på bunden af stadet. Familien var en af de stærkeste i sommers, men var allerede ved indvintringen blevet lille. Mange  varroamider  sidst på sommeren kompineret med  sækyngel  er den sansynlige årsag til at bifamilien er død. Ved gennemgang af tavlerne fandt jeg lidt død yngel. Der var heller ingen foder så familien er blevet plyndret, endnu medens den var levende. En kontrol sidst i oktober vist stadig liv, selv om der ikke var tegn på mange bier.Jeg kontrolerede fodermængden ved at løfte staderne efter  indfodring  og da havde den foder nok. En kontrol af de andre bifamilier i bigården viser at de har foder nok.

Bigården i november. November stemning.
9. november. 9. november.
En dag med rimeligt godt vejr i november. Solen skinner og der er ikke megen vind. Enkelte bier benyttede vejret til en lille flyvetur, selv om der efterhånden ikke er meget at hente i naturen.

Bil fyldt med birammer. Klar til næste forår.
2. november. 2. november.
Rammerne er afsmeltet og vasket af Ommersyssel biavlscenter. For at kunne vaske dem ordentlig er de pakket anderledes, og fylder meget mere, end da jeg pakkede dem til omsmeltning. Nogle af bundterne er adskildt og  rammerne  er fordel hist og her for at få alle med i bilen. Rammerne var lige blevet vasket og var stadig våde, da jeg fik dem udleveret. Her i bipavillonen står de rimeligt tørt, da der er meget gennemtræk. Vi får at se, hvordan de ser ud til foråret.

Tip en ven: