Lidt om hvem jeg er.


Tord er hos bierne i pavillonen Gården ved Stae i Nordjylland
Mit navn er Tord Marius Lorentsen. Det har altid været mit mellemnavn Marius, der har været mit kaldenavn. Da jeg fandt ud af at domænet Tord.dk var ledig tog jeg det til min første hjemmeside. Her bor jeg sammen med min kone Else, vi har boet her siden juni 1994.

Jeg er født i 1952 på et lille landbrug beliggende på Vium Østermark syd for Viborg. Her boede jeg intil 1961. Vi flyttede i 1961 til en gård der hed Petersminde ved Terndrup syd for Aalborg. Det var her jeg for første gang var med til arbejdet med bierne.
Jeg er uddannet maskinmester fra Aalborg Maskinmesterskole i 1979, hvorefter jeg sejlede på langfart med rederiet A.P.Møller en del år. Nu arbejder jeg på Nordjyllandsværket.
Jeg var formand for Aalborg biavlerforening i 4 år engang først i 90. Jeg tog kursuset til kyndig biavler i 1995.

Gården ved Stae i Nordjylland set fra luften Else og Tord
Vores lille landbrug ved Stae set fra luften. Mig og min unge smukke hustru.

Allerede i min barndom stiftede jeg bekendtskab med biavl, da min mor havde 4 - 5  bistader . Da jeg blev stor nok, hjalp jeg til med biavlen, primært når der skulle hentes honning, og til hive i håndsvinget på slyngen.
Mine forældre drev biavl for at få honning til eget forbrug. De satte lidt tavler til først på året i underrummet , senere et par halvmagasiner . Når de mente der var honning blev det hentet og slynget.
Bierne sværmede  allesammen hver år, og hvis de ikke lige skulle bruge en sværm blev der ringet efter en anden lokal biavler, der gerne ville have sværmen. Bierne blev fodret med sukkervand sidst på sæsoen. De klarede sig rimeligt, og var egentlig ret fredelige. Men vi fik da nogle bistik kan jeg huske.

Mit barndomshjem ved Vium. Bemærk bigården for enden af gavlen på stalden til venstre. Min mor have 12x10 trugstader. Billedet er fra 1959. Jeg etablerede min første bigård på et nedlagt landbrug, jeg havde dengang ved Veddun syd for Aalborg. Bigården er fra 1988, billedet her er fra 1990.

Hændelser jeg kan huske fra mine unge år:

I august 1961 flyttede vi fra min fødeegn til en gård ved Terndrup i Himmerland. Gården hed Petersminde. Det var en gård, som min far havde købt af Låsby Svendsen, samtidig med at han solgte vores gård i Vium.
En del af handlen var, at Låsby Svendsen skulle stille med flytte biler til alt det vi skulle have med, det vil sige en lastvogn til dyrene, og et lastvognstog til flyttekasser mm. Den lokale vognmand Bernhard, som også var ham, der plejede at hente sværme hos os stod for persontransporten. Jeg fik dog lov at køre med i lastvognstoget, da det jo var spændende for en dreng på 9 år.
Bagerst på anhængeren blev vore 4 bifamilier placeret. Der var åbenbart ikke lukket ordentlig for bierne, for bag lastvognen sværmede det med bier hele vejen. Chaufføren var ude og kigge et par gange. Bifamilierne klarede det. Det var i Terndrup jeg først rigtigt fik lov at hjælpe med i biavlen.
En dag jeg hjalp til med at hente honning fra et bistade, så jeg en stor lang bi der havde en anden farve end De andre bier løbe hen over bærelisterne på tavlerne i  underrummet . Jeg nævnte det for min far, som sagde at det muligvis havde været dronningen. I dag er jeg ikke i tvivl det var dronningen.
Det får mig også til at huske at det var meget lidt vi rodede med tavlerne i underrummet. Jeg var nok dengang mellem 10 og 12 år gammel.

Et billede af min første bigård fra taget i 1992. Allerede i 1990 lavede jeg en udebigård.

Da min mor stoppede som biavler, overtog min storebror bierne. Jeg begyndte ved et tilfælde som biavler, hvilket skyldes, at min bror i 1988 ikke var sikker på, om han kunne fortsætte som biavler, da han skulle skifte job. Da min gamle mor ikke kunne undvære honning, pressede hun og min storebror mig til at overtage 4 bistader.
Jeg have ikke haft dem ret længe, inden jeg blev bidt af det. I dag er min lillebror og en af mine niecer også startet som biavler.

Endnu et billede fra en udebigård fra 1992. Jeg udvidede ret hurtig min biavl, så jeg i 1992 allerede havde omkring 20 bistader. Et billede der stammer fra vores gård her i Stae. Den viser den tidligere ejer Knud Olsen flytte nogle bier på sin hestevogn. Bierne stod tæt ved gården, mod vest.

Vi overtog landbruget her i Stae i juni 1994, og begyndt at ombygge og reparere. Jorden var dengang dyrket men ligger nu hen i brak. Vi har knap 9 hektar.

Jeg overtog landbruget her i Stae i sommeren 1994 og flytte samme år alle de bisværme jeg fangede op på gården. Et par sværme i vinteren 1994 - 1995.

Der var en del oprydningsarbejde inden bigården kunne etableres. Da jeg havde gården ved Veddum indtil slutningen af 1995 beholdt jeg bierne der indtil efteråret.

Jeg købte envidere nogle familier af en biavler fra Dronninglund. Den første bifamilie der kom ind i "pavilionen".

Billede fra 1996, bigården er ved at tage form. Inde i pavilionen forsøgte jeg mig først med  trugstader , men de blev skiftet til  opstabling .

Jeg vil her på hjemmesiden fortælle om biavl, primært om hvordan jeg driver biavl.
Det er muligt at følge med i hvad der sker i min bigård her i Stae løbende gennem året.
Jeg vil bestræbe mig på at skrive det sådan at en nybegynder og udenforstående let kan forstå det.

Tip en ven: