Livet i bigården i august 2006 (det nyeste øverst)

Menu biavl
Menu året i bigården.
Vejret i august 2006.

August.

Her i august er det høst af honning, efterfulgt af fodring og evt.  varroa  bekæmpelse der står på programmet.
Bifamilierne skal også kontroleres for om de har en brugbar dronning. Hvis ikke slås de sammen med en anden familie.
Hvis jeg kan nå det sættes der også gang i noget mere  mjød .

August måned er slut.

Måneden begyndte med at det sidste honning er blev høstet.
Bierne har fået deres  vinterfoder  i for af en spand  Apinvert  og 5 kg  Apifonda .
Varroabehandlingen er påbegyndt.
Antallet af bifamilier er blevet reduceret md 3 da de var  dronningeløse . Der er nu 29 tilbage.

Nassenheimerfordampere fyldes. Nassenheimerfordampere tilsættes.
30. august 30. august
Endelig har jeg fået taget mig sammen til at behandle med  myresyre . Det er nok lidt sent. Alle  Nasenhaimerfordampere  fyldes og klargøres først. Fordamperen placeres op til  yngellejet . Den skal nu sidder der i ca 14 dage. Det bliver nok nødvendig at behandle med  oxalsyre  senere på året.

Efterfodring af bifamilien. Vildbyg på foderspande.
22. august 22. august
Efter at staderne har tømt deres foderspand, får de nu 5 kg  Apifonda . Bemærk at der er lavet  vildbyg  over rammerne. De tomme foderspande jeg er ved at fjerne er for nogles vedkommende god fyldt med  vildbyg .

Mirabelletræ i blomst i bigården. Bigården under vinter fodring.
21. august 21. august
Mirabellerne på mirabelletræet er ved at være modne. Der er mange for de blomstrede i godt vejr. Alle stader er nu lige store. Et magasin med tavler, og et  magasin  med foderspand.

Honning løber fra sien. Slyngrummet med honningslyngen.
16. august 17. august
De sidste dage af honning høsten arbejder jeg tit til over midnat ved honning slyngen . Jeg må jo benytte de dager vejret tillader mig at gå i bistaderne og tage honning. Her et billede der viser honningen løbe fra fin sien. Selv om jeg ikke regnede med at høste så meget honning i år, på grund af det store  vintertab , gjorde vejret at det ikke var så dårligt som forventet. Jeg kunne måske godt have brugt  skrællemaskinen  og den anden  slynge .

Foderspand fyldt med Apinvert og med flydelag af legakugler. Mjødballonen.
16. august 16. august
De sidste stader der blev indfodret fik lega kugler som flydelag. Når spandene er tømt fyldes de igen halvt eller helt op afhængig af familiens størelse, og hvor meget honning der er efterladt i stadet, man får jo aldrig det hele med. Lige et kig på mjød ballonen. Den har boblet lystig sommeren over. Der er blevet fyldt lid mere vand i ballonen. Jeg kigger til den senere på året.

Pindsvin i bigården. Bistade efter kraftig indgreb.
14. august 14. august
Under arbejdet passerede et pindsvin også forbi tværs over bigården. Den havde larmet i kvasbunken foran stader flere gange. Den hjælper mig også med sneglene. Det er kloark snegle der går i staderne om vinteren, men den iberiske snegl er også set i bigården i år, forhåbentlig bliver den ikke et problem i staderne. Nogle stader der ikke have yngel men en ung drobnning som jeg fandt fik skiftet de fleste tavler hvilket gav nogen kaos i stadet. De fleste gik i luften og satte sig foran på stadet. Efter fodringen skal dronningen kontroleres, og forhåbentlig får hun lavet flere  vinterbier .

Foderspand fyldt med Apinvert og med flydelag af grandgrene Tudse under bistade.
14. august 14. august
Den afsluttende honninghøst er igang, med efterfølgende fodring af bierne. Jeg fodre med  Apinvert  i år. Til flydelag er her brugt grangrene, og der skal være mindst så mange grangrene som vist. Bierne tømmer spanden i løbet af ca. 2 til 4 dage. Staderne gennemgåes til bunds for at sikre at alt er vel. Jeg løfter derfor bunden og det nederste magasin med tavler væk, og placerer en ny bund med et tomt  magasin  hvor det stod. Under en af bundene fandt jeg han her, smuk ikke. Han hjælper mig med at jagte de snegle der går ind i staderne om efteråret.

Der slynges honning. Der slynges honning.
9. august 9. august
Honning slyngen  er igang. Det bliver en rimelig høst i år. Det gode vejr har givet en lang træk periode. Det er en ret tyndflydende honning, som forlader  tavlen  hurtig i slyngen.

Der høstes honning. To døde bidronninger.
6. august 6. august
Der høstes honning. Jeg samler de høstede  rammer  i de seks rammers stader jeg har til aflæggere. Bierne vil nemlig meget gerne  røve  på denne årstid. I det ene stade  nøglede  bierne to dronninger mens jeg var ved at tage honning. Der er muligvis en dronning mere, men jeg har ikke fundet den endnu. Det var ikke nyklæggede dronninger. Jeg skriver senere en lille historie om det.

Bipavilionen under reperation. Bi i blomst.
4. august 4. august
Min bipavilion trænger til lidt reperationer. Træet omkring vinduerne er rådent. Der er ikke så meget at trække efter mere men bierne finder noget. De er ikke så kræsen længere.

Tip en ven: