Livet i bigården i september 2007 (det nyeste øverst)

Menu biavl
Menu året i bigården.

September.

 Indfodring  og  varroabehandling  med  myresyre  skal afsluttes i denne månede.
Det sidste honning fyldes på glas.
Tavler der skal til omsmeltning og vask skal pakkes.

September måned er slut.

Varroabehandlingen med myresyre er gennemført.
I år har jeg placeret fordamperen i et  magasin  over  rammerne  . Her har fordamperen siddet, delvis samtidig med at jeg har fodret med  Apinvert  .
Det har nok ikke været effektiv i alle forhold. I løbet af vinteren skriver jeg et afsnit om mine erfaringer med varroabehandling.
Alle familier står nu på 10 rammer, og der mangler kun en behandling med  oxalsyre  inden vinteren.
Det sidste honning er fyldt på glas.
Der er ryddet op i bimatriellet, og de rammer der skal til omsmeltning er blevet pakket og afsendt.

30. september 30. september
Et kig i bigården her sidst på måneden. Rammerne der skal omsmeltes 677 stk og den tomme palletank klar til turen til Ommersyssel Biavlscenter

29. september 29. september
Magasinkasserne rengøres også og eventuel  vildbyg  skrabes af og omsmeltes. Høsten af voks i år fra vildbyg, skrællevoks og omsmeltede rammer fra vinterdøde familier.

24. september 26. september
Alle de rammer der skal omsmeltes er bundtet klar til aflevering på vokssmelteriet. Myresyre behandlingen er slut. Fordampere fjernes og samtidig fjernes vildbyg så  dækpladen  kan komme på. Næsten alt vilbyg er nu tømt for foder.

12. september 13. september
Det sidste honning bliver fyldt på glas. Det går som sædvanelig lidt trægt med det sidste. Klargøringen af de tavler der skal til omsmeltning og vask er begyndt.

5. september 5. september
En bi i stenkløver som jeg såede midt på sommeren. Den eneste familie på  LN  er huset om til et 6 rammers stade, hvor den får lov at overvintre. Den var ikke større end at det lige passede.

5. september 5. september
En kontrol viser at myresyren fordamper som den skal selv om fordamperen sidder i magasinet over.
Det er dog nok en forudsætning at fordamperen sider over ynglen og der er mange bier i kassen.
Bierne er når det er muligt ude og hente hvad naturen byder på.

Tip en ven: