Livet i bigården i august 2007 (det nyeste øverst)

Menu biavl
Menu året i bigården.
Vejret i august 2007.

August.

Første del af august bliver brugt til at holde ferie. Herefter gælder det honninghøst og  indfodring  af bifamilierne, og varroabekæmpelse med myresyre. Undervejs soteres de dårlige familier fra.

28. august 28. august
Som det ses bygger bierne næsten altid  vildbyg  omkring spanden. Det skyldes nok primært at pladsen er opbrugt nede i  magasinet . Jeg er begyndt at placere  myresyre  fordamperen oppe i magasinet, hvor foderspanden har været. Vildbygget fjernes først når jeg er færdig, og det tomme magasin fjernes.

24. august 28. august
Jeg har igen i år købt en palletank foder. Det jeg ikke får brugt gemmes på honningspande til næste år. Jeg har jo rigeligt med gamle honningspande nu efter den nye ordning med de nye engangs spande. Der fyldes myresyre på fordamperene. Jeg gør det indendørs i år, der kommer rigeligt med luft gennem minkhallen. Der er brugt 85% myresyre og kort væge.

19. august 19. august
Jeg havde noger  Apifonda  til over som blev brugt til de stærkeste familier. Jeg købte igen i år en palletank  Apinvert . Der er lidt mere arbejde med det men det går hurtigere.

17. august 19. august
En familie havde en dronning der ikke var befrugtet. Der var kun  droneyngel . De blev hældt af foran en mindre familie. Så er staderne høstet, og har fået foder. Fodret er i den øverste kasse. Alle er indvintret på 10 rammer.

12. august 12. august
Endnu et  stade  skildt af. Jeg gør naturligvis  vinterlejet  klar, med de tavler det skal indeholde. Der går røveri i det under honningfratagningen. Her en dynge bier på toppen af et stade, hvor de tror der er honning. De søger derhen, hvor der er andre bier i den tro at der er honning at røve.

11. august 11. august
Bierne henter faktisk noget honning. Jeg fandt en del nyhentet honning i staderne. Her bi i rødkløver. De modne frugter træker også. Er der meget sukker i frugterne kommer bierne også. I år generes de ikke af hvepse, som der er meget få af.

9. august 9. august
Det hylede fra bundlejet så det måtte smøres. Det ses det, at honningen aldrig når lejet.  Skrællevoks  efter at det er blevet slynget i poserne. Der kan slynger ret meget honning ud ved brug af poser.

8. august 9. august
Et stade er ved at blive høstet. Slyngningen af honning er igang.

2. august 8. august
Her et billede fra en biavleroplevelse i ferien. Mere om det under oplevelser. Så er det tid til at høste honning. Bilen er kørt i stilling.

Tip en ven: